Gebruiksaanwijzingen / Storing zoeken

Locatie HD pomp

De pomp zit bij alle modellen gemonteerd onder het oliereservoir rechts voor in de motorruimte.
De plaats van de pomp is slecht toegankelijk en vervanging is daardoor tijdrovend en kostbaar. Vaak heeft het ‘niet werken’ van de pomp een andere oorzaak dan de pomp zelf. Vandaar dat het belangrijk is om eerst een goede diagnose te stellen.
In sommige gevallen loont het om het rechtervoorwiel en binnenscherm te verwijderen om er via de onderzijde beter bij te kunnen.

Hoofdzekering controle / defect

Controleer de voeding. Als de pomp niet draait, controleer dan eerst de hoofdzekering.

Hoofd zekering 8 (60Ah MF Main Fuse) zit onder de BSM Linksvoor in de motorruimte.

De zekering wordt heet als de pompmotor continu loopt. Doordat de zekering heel heet wordt, smelt het binnenwerk van de zekeringhouder zonder je dit aan de buitenkant ziet. De houder smelt van de zekering af, je hebt dan geen elektrisch contact meer terwijl de zekering nog goed is.

Pomp elektrisch testen

Je kan de pomp testen door hem aan handmatig aan te sturen.

  • Haal de stekker van de ECU af.
  • Controleer of de voeding (12V) en massa aanwezig zijn.
  • Schakelstroom kort aansturen met 12 volt (bijvoorbeeld met een 12V probe).
Als de pomp nu loopt is deze elektrisch in orde.

Let op: Langer dan een paar seconden aansturen op 12V kan schade veroorzaken want deze wordt normaal maar met 5 volt aangestuurd.

De stuurstroom is afkomstig van de ECU en als er geen spanning op de stekker van de schakelstroom staat zit het probleem niet in de pomp.

Als de elektromotor niet gaat draaien zijn vaak de koolborstels verbrand of versleten.

De pomp is onder het oliereservoir geplaatst en bij morsen van olie of lekkage van het reservoir loopt deze rechtstreeks in de elektromotor. Door de elektromotor af te kitten kan je dit voorkomen.

Auto komt niet omhoog / pomp blijft lopen

De pomp bouwt geen druk op en de auto komt niet omhoog.
Vaak zijn het de aanbouwdelen zoals verdeelblokken, hoogte sensoren en zelfs de stuurbekrachtiging die het probleem veroorzaken. Een nieuwe pomp inbouwen heeft dan geen nut en is snel weer stuk. Als je toch een nieuwe pomp monteert, en de oorzaak is niet opgelost, gaat de nieuwe pomp ook weer kapot.

Let op: Dit valt niet onder onze garantie.

Als de pomp blijft lopen controleer dan of de LDS-olie niet continu wordt rondgepompt door interne lekkage. Dit houd de pomp niet lang vol. Interne lekkage gebeurd vooral bij de elektrisch aangestuurde verdeelblokken (voor en achter) van het 10mm. leiding systeem.

Controle hydro-verdeelblok 10mm. leiding systeem

De auto blijft in hoogste stand staan en zakt niet of komt niet omhoog.
Vaak is de oorzaak het vastzitten van de elektroklep in het verdeelblok. De pomp blijft maar draaien omdat de auto niet op het juiste niveau komt. Kijk de retourleiding van de pomp na of er olie naar het expansievat stroomt, de pompwerking is dan goed.

De oplossing is een paar keer elektroklepjes bedienen met Lexia testkast, ze komen daardoor los en werken weer. Helpt dit niet dan kan het verdeel blok voor of achter kapot zijn.

Problemen met wagenhoogte

Snel zakken of niet omhoog komen (voor of/en achter).
Oorzaak: deukje(s) in chrome pijpjes op de HD-pomp.
Je kunt je zien als je de ECU van de pomp demonteert met 4 schroefjes. Je ziet nu de 4 chrome pijpjes. Hierin zitten de ventielen van de olieregeling. Deze pijpjes zijn makkelijk om te bouwen, helaas zijn deze niet los te koop, neem contact op met ons verkoopteam om mogelijkheden door te spreken.

Bij demontage: Denk eraan dat het veertje en het klepje uit het pijpje niet wegspringen.

Hoogte sensor

De hoogte sensoren op de voor en achteras kunnen los zitten of verschoven zijn. De auto gaat dan soms wel, soms niet omhoog. Ook kan de pomp blijven draaien bij een loszittende sensor omdat de auto nooit op niveau komt.

Ontluchten

Om het ontluchten van de hogedrukpomp in het veersysteem van de Citroën C5 en C6 te vergemakkelijken hebben wij een instructievideo gemaakt.

Instructievideo

Pomp met en zonder extra retour aansluiting

Ombouwen van pomp met extra retour naar type zonder extra retour. We leveren hiervoor een extra retourleiding waarmee je een pomp zonder extra retouraansluiting kan vervangen door een pomp met een extra retouraansluiting.

Bestelnummer: 5270RA


1. Pomp zonder retouraansluiting

2. Pomp met extra retouraansluiting

Bekijk onze voorraad

LDS-olie

Let op het Hydraulisch systeem werkt met speciale LDS-olie.

Bestelnummer: 1615099680

Niet te verwarren met LHM- of Hydrauliek-olie. Als je deze olie gebruikt gaat het systeem onherroepelijk stuk.

Spoelen hydrauliek systeem

Voor montage van de nieuwe pomp is het noodzakelijk een aantal keren de LDS-olie te vervangen (spoelen). Een klein vuiltje verstopt de boel en geeft een hoop ellende en de kosten van weer een nieuwe pomp (geen garantie). We hebben herhaaldelijk gezien dat een versleten stuurhuis de olie vervuild en zo ook de pomp kapot liet lopen.

Bestelnummer: 1615099680

'In leren' nieuwe pomp

Het ‘in leren’ of programmeren van een gebruikte of nieuwe pomp is moeilijk en lukt niet iedereen. Dit moet met de originele Citroën Lexia-testkast gedaan worden. Als de ECU op de pomp nog heel is zet deze dan over. Je hoeft hem dan niet in te leren.


Of bekijk een digitale instructieboek

Instructieboek Citroën Instructieboek DS Instructieboek Peugeot
Copyright @ Bart Ebben B.V. 1978-2023