Retour aanvraag
Ga naar dit formulier om een retour aan te vragen

Garantie aanvraag
Ga naar dit formulier om een garantieclaim aan te vragen


Garanties en retourbeleid (herroepingsrecht)

7 dagen DOA-productgarantie (uw ontvangen onderdeel is stuk bij ontvangst)

14 dagen geen reden retour; Herroepingsrecht

180 dagen kwaliteitsgarantie

Ontbrekende item (s), verkeerd item (s) of verkeerd pakket verzonden

Reparatieperiode en garantie-vrijstellingen en opmerkingen

Garantie vervalt

De garantie wordt ongeldig als de klant

Betaling en terugbetaling

Verwerkingstijd

Geen geldige goedkeuring

Trustpilot
Copyright @ Bart Ebben B.V. 1978-2022